Smutsigtmjöl

April 24, 2012

Det blåser i debatten

Ju längre tid det har gått utan något bloggande desto svårare blir det att skriva något. Det känns som om man borde skriva något meningsfullt och faktaspäckat som förändrar världen till det bättre.
Med den inställningen är det inte konstigt att jag låter bli, så nu har jag bestämt mig för att skriva vad trams som helst (som vanligt alltså) om fåglarna utanför mitt fönster eller min röd-och-rost-bil som står hos Svetsar-Anders med helt avrostade balkar, eller om min trevliga tandvärk som enligt tandläkarna inte ska existera eftersom de inte hittar något fel, eller om min nya pyttelilla kamera som jag baske mig ska lära mig använda om jag bara får lite tid över. Tid är min stora bristvara, allt annat har jag i överflöd.
Förresten verkar det inte hjälpa att skriva meningsfulla och faktaspäckade saker, det tycks ändå inte förändra en värld som la-la-la-lallar på med händerna för öronen.
KVA:s energiutskott skrev nyligen i SvD om vindkraft, några torra fakta som bara de borde vara nog för att avstyra detta vansinne. Sedan tillkommer ju en fruktansvärd naturförödelse och förstörd livsmiljö för massor med människor. Liksom spolierade möjligheter till rekreation för de stackare som inte bor som jag, och därmed förlust av stora möjliga turistinkomster.
Naturligtvis kommer väderkvarnarnas riddarinna Annika Helker Lundström som vanligt farande för att försvara sitt levebröd. Det är mycket pengar i det här. Riskkapitalisterna som plockar av folket deras pengar genom elcertifikaten vet att detta Schlaraffenland inte kan vara för evigt. Det gäller att plocka ut vad man kan medan politikerna fortfarande blundar av hänsyn till sin prestige.
Lundströms inlägg är fullt av snömos och osanningar och lögnaktigt raljerande, som att “KVA tycks tro att såväl el som koldioxidutsläpp stannar i det land där de produceras” Där fick hon några populistiska poäng hos den icketänkande “gröna” fårskocken Hö-Hö, proffisorera vet inte det, hö..
Sanningen är att vi inte kan exportera “vindel” till andra länder, de vill inte ens ha den. De vill ha vår vattenkraft för att kunna reglera sin egen vindel.
Sanningen är att vindkraften gör viss nytta i de länder där den ersätter fossila bränslen och dessa kan fungera som reglerkraft till vindkraften. I Sverige måste vi bygga ut vattenkraften och tömma våra dammar för att reglera vindkraften. När dammarna står tomma på vintern får vi köpa kolkraftsel från Tyskland, eller kanske producera sådan själv.
Hon hänvisar till “Alliansregeringens valmanifest” ja de vet ju,(obs ironi) och “dåvarande generaldirektören för energimyndigheten” d.v.s. den Tomas Kåberger som skällde ut KVA förra gången de yttrade sig,

KVA-professorerna gör mig så förbannad. KVA får forskningspengar av oss och så gör man en sådan undermålig utredning,

Skönt med någon som säger rakt ut hur det fungerar med forskning nuförtiden. Leverera “rätt” slutledning eller se dig i månen efter forskningspengar.

October 28, 2011

“Tystnadens konformism”

Filed under: Politik och samhälle,Uncategorized,Vindkraft — ylva @ 20:12

Håller den värld jag lever i på att bli allt mer vansinnig i en accelererande hastighet, eller är det bara jag som blivit mer samhällsengagerad på gamla dar? Men man ska ju bli lugnare och mer liknöjd vartefter man åldras så sanningen är kanske att det faktiskt håller på att barka käpprätt åt helsike.

En av de värsta politiska dårskaperna är den storskaliga utbyggnaden av vindkraft. Och en av de värsta mänskliga svagheterna är lättleddheten, som i det här fallet får massan att hylla den som något “klimatvänligt” och bra.
Nu har det kommit en rapport om vindkraft från Timbro. Ni vet Timbro, de vars namn får alla (inklusive mig?) att ta fram stämpeln med texten “Varning, kapitalistextremister!” för att sedan överlägset kunna strunta i vad som är sant och ej.
Rapporten heter “Svensk vindkraft – 215 miljarder senare” är skriven av statsvetaren och opinionsanalytikern Per Nilsson och har mötts av upprörda rallarsvingar från vindkraftsindustrin och en del politiker.
Man kan ju undra varför varför Timbro skulle skriva en rapport som bara är gjord efter förutfattad motvilja mot vindkraften, det verkar lite märkligt. De som påstår detta har dock själva alla något att vinna, stora pengar eller prestige, på utbyggnaden.
Kritikerna använder debattknep som att ifrågasätta rapportförfattarens kompetens och hugger på sådant som att rapporten talar om ett utbyggnadsmål på 30 TWH

“Men läser man vad som faktiskt står i regeringens energiöverenskommelse så framgår det att siffran om 30 TWh inte alls handlar om ett utbyggnadsmål utan i stället om ett planeringsmål,….”

Sic!
Man klagar också på de siffror Per Nilsson har tagit fram för kostnaden, 215 miljarder, att han delvis har hämtat dem från vindkraftsmotståndares beräkningar och att han inte har räknat ut dem själv. Detta trots att han först avfärdats som inkompetent. Ingen kommer dock med några andra klara siffror utan påstår att elpriserna kommer bli billigare och därmed minska kostnaderna. Varför elpriserna skulle sjunka genom att producera kraft som vi måste betala dyra elcertifikat för förklaras inte.

Rapportens påpekande om den oerhört allvarliga konsekvensen att vattenkraften måste byggas ut kraftigt bara för att hålla med reglerkraft till den opålitliga vindkraften har vindkraftsförespråkarna inte alls bemött vad jag kunnat se, av uppenbara skäl.
Ett seminarium där rapporten presenteras och diskuteras finns att se här. Per Nilsson pekar på att vi inte behöver mer el i Sverige och svarar på frågan om vad han tror kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser med att det är bättre att spara energi, effektivisera och utveckla nya fordon
Som en äkta hederlig gammal miljöpartist 😀
Timbro har också skrivit en debattartikel på Brännpunkt. Där nämner man inte ens den enorma naturförstörelse som blir följden av storskalig vindkraft, eller konsekvenserna för enskilda människors hälsa och välbefinnande. Jag hoppas att dessa aspekter tas upp i rapporten som jag inte hunnit läsa ännu.
Att utbyggnaden ska ske i norra Sverige där det finns färre och mer lättöverkörda människor, för i stället med sig problemet att transportera strömmen dit där den ska användas. Det finns en enorm flaskhals i södra Norrland.
Projektet är vansinnigt från början till slut, något som naturligtvis en väldig massa människor på höga samhällspositioner är väl medvetna om. En väl insatt person kallade detta för “Tystnadens konformism”, ingen säger något, man är rädd om sin position.
Själv tycker jag att den slitna och ofta felaktiga jämförelsen med “Kejsarens nya kläder” är på sin plats. Alla ser att vindkraften är naken men ingen säger något ty då kan folk tro att man är oduglig till sitt ämbete.

July 13, 2011

Brorsans hämnd

Filed under: Allmänt trams,Politik och samhälle,Vindkraft — ylva @ 19:04

En gång i tiden var Norge Sveriges fattige lillebror. Nu är norrmännen de rika imperialisterna som härjar i bananrepubliken Sverige. Lite grov historik kanske men inte så långt från sanningen i alla fall.
Mycket av riskkapitalet som satsas i vindkraft på svensk mark kommer från Norge, här kan de få hög utdelning på sina oljemiljarder. Maud Olofsson & Co. har ordnat så fiffigt så att du och jag betalar med våra surt förvärvade slantar, och därtill med en förödd natur och mänskligt lidande. En av följderna av vindkraftsutbyggnad är att vi måste bygga ut även vattenkraften, för producera reglerkraft till ledningarna.
Som om inte detta vore nog vill man nu till och med leda om våra älvar till Norge. Är det här hämnden för att vi varit ett taskigt storebrorsland tro?

July 9, 2011

Landsbygdens största problem

Vår s.k. miljöminister har bjudit in folk från EU-kommissionen i ett desperat försök att försvara landets jakt på varg. De skickades ut i verkligheten, d.v.s. till rovdjurshatande fäbodbrukare/bidragstagare i Gävleborg. Arbetarbladet skriver och det gör även Jakt och Jägare men en sådan skittidning länkar jag inte till trots att vi där får reda på så intressanta fakta som att när rovdjuren skrämt upp fjällkorna blir dessa livsfarliga för människor. Och så denna slutsats:
“Ett för högt rovdjurstryck kan vara droppen som gör att bägaren rinner över och människor ger upp och lämnar landsbygden.”
Jo men visst!
Det är klart att vi står ut med att man plockar ner alla teleledningar och ersätter med ickefungerande mobiltelefoni så vi blir helt isolerade. Och vad ska vi väl med bredband till, vi kan säkert driva företag ändå.
Och att det på nåder går en buss om dagen till centralorten medan bensinpriserna rusar i höjden gör väl inget Det finns förresten ändå inga bensinmackar och småvägarna är mer hål än vägar. Järnvägen rustas visserligen för jättesummor men bara för att köra ut skogen, persontrafiken läggs ner, men det kan vi väl stå ut med.Och affärer i byarna, vad ska vi egentligen med det till, det lockar oss ju bara att göra av med pengar.
Några timmars skolväg för småbarnen måste de kunna tåla.
En distriktssköterska i byn är ju ändå rena rama stenåldern och centralisering till någon avlägsen storstad av akutvård, BB och specialistvård är kanon, då slipper vi springa till doktorn jämt.
Att precis all skog försvinner och ersätts av sönderkörda kalhyggen där man riskerar att trilla ner i ett hjulspår och drunkna om man är dum nog att lämna sin egen gård, det gör väl inget. Vi är så tacksamma att få bidra med lite “miljövänlig bioenergi”. Och tänk så fin utsikt vi får utan alla dessa skymmande träd.
Fast just ja, utsikten kommer snart bestå av gigantiska snurrande industrilandskap som tömmer våra plånböcker och kräver utbyggnad av all möjlig vattenkraft.
Men “Rovdjurstryck” och ilskna fjällkor, nej då tror jag vi ger upp och flyttar till stan!

June 18, 2011

Två goda nyheter

Filed under: Allmänt trams,Politik och samhälle,Vindkraft — ylva @ 11:16

Två goda nyheter på två dagar, sådant är man inte bortskämd med.
EU går vidare med sin kritik av svensk vargpolitik och Maud Olofsson avgår. Måtte det här nu ge utrymme för en vändning i svensk energipolitik så vi slipper förvandla vår natur till ett förlustbringande industrilandskap. Och tänk om hon kunde ta med sig den inkompetente pajsaren som kallas miljöminister också, men det är väl att hoppas för mycket.

April 3, 2011

Har jag ett moraliskt ansvar att inte använda mina frimärken?

Filed under: Politik och samhälle,Skogen,Vindkraft — ylva @ 08:51

Jag köpte frimärken häromdagen, en sådan där karta med tio stycken på. Ett använde jag direkt och först när jag kom hem tittade jag ordentligt på dem och såg motiven. De är döpta till “Naturkraft” och är förföriska bilder av Vindkraft, Vågkraft, Bioenergi och Solenergi. Som tur var för mitt samvete hade jag råkat frankera med Solenergi.
Vad jag minns har frimärksmotiven på senare tid mest varit oskyldiga saker som katter, blommor, segelbåtar och hus. Om man tänker efter kan man naturligtvis ha invändningar mot dem också. Katter t.ex. de dödar årligen miljontals fåglar och det finns antagligen folk som hatar dem och inte vill frankera sina brev med kattbilder.
Tycker ändå det är allvarligare att tvingas sprida propaganda för naturfördärvande vansinnesprojekt.
Vindkraftens negativa verkningar är i korthet och ofullständigt: Skövling av naturen med irreparabla skador, ett olidligt förfulande av landskapet, bullerförorening med frekvenser som är olidliga för människan (och djur?), omöjliggörande av naturturism och friluftsliv, ytterligare utbyggnad av vattenkraften och tömning av de dammar vi har för att hålla reglerkraft i näten när det inte blåser, vilket i förlängningen leder till att vi får köpa in kolkraft på vintern, nationalekonomiskt vansinne, privatekonomiskt dito m.m.
De få som inser vansinnet får nu, med alla skräckartiklar efter kärnkraftsolyckan i Japan ännu svårare att få gehör hos händelsestyrda idioter till politiker och lättledda medborgare.
Vågkraft är jag för okunnig om för att yttra mig men som jag har en del av mitt hjärta i skärgården lider jag av tanken på att förvandla även havet till industrilandskap.
Bioenergi låter ju fint men är också en av orsakerna till skövlingen och utarmningen av skogen. Nu börjar verkligheten komma ikapp även där men har ni kanske sett detta lyftas fram i nyhet och debatt kanske?
Solenergi däremot :-)!
Så nu är frågan, ska jag bidraga till en lögnaktig propaganda som förstör vårt land eller ska jag slänga frimärken för 42 kronor?
Fast jag sätter en ära i att inte ha principer börjar mina principkostnader bli ganska stora. Förra helgen var jag tvungen att tillbringa på en av Stockholms holmar. Där gick det bara att betala parkeringen med bankkort vilket är ett av alla små bidrag till att utesluta massor med människor ur samhället. Jag vägrade, av princip, att betala och det kostade mig dubbla parkeringsböter.
Så nu brottas mitt samvete med de här förbannade frimärkena, använda eller ej, ge mig ett uppbyggligt råd!

January 6, 2011

Jag respekterar inte Annika Helker Lundström

Filed under: Politik och samhälle,Vindkraft — ylva @ 22:09

Mitt inlägg om vindkraft häromdagen genererade en del intressanta kommentarer, kul.
Svensk Vindenergi blåser på sitt vanliga försvarssvammel i DN. Om man inte hade den minsta kunskap om vindkraft skulle det för en tänkande person räcka att läsa detta innehållslösa cyniska svammel för att förstå att det i alla fall inte är Svensk Vindenergi man ska hämta kunskap hos.
“Vindkraften kommer i framtiden vara en del av en hållbar landskapsbild”. Detta är ett sådant innehållslöst dravel så jag förföll till svordomar (men jag strök dem). De stoppar in det missbrukade ordet “hållbar” bara och tror att de får några slags autogenererade poäng på det. Sen kör de lite av det vanliga ge-dåligt-samvete-snacket, med hur många ton växthusgaser vi släpper ut per person. Ta fram knutpiskan slå dig på ryggen och offra hela Sverige som straff.
Så informeras vi om att alla andra är minsann positiva till vindkraft, som om det skulle vara något argument för dess förträfflighet. Människor är helt enkelt hjärntvättade till att tro på dess “miljövänlighet”. Fler och fler börjar inse att det inte är sant men med den oerhörda politikerarrogans vi har idag så är jag rädd för att det inte kommer att hjälpa.
VD:n Annika Helker Lundström försäkrar också att “Svensk Vindenergi har respekt för dem som känner osäkerhet och är tveksamma till vindkraft” . Skönt, då har hon i alla fall ingen respekt för mig för jag är inte det minsta osäker och känner inte längre någon som helst tveksamhet för vindkraft. Det räcker att titta på fakta. Och du, Lundström, jag har ingen som helst respekt för dig, en människa som vill förstöra hela Sverige för lite snöd vinning.

January 4, 2011

Lite blåst

Filed under: Vindkraft — ylva @ 21:29

Tid är en bristvara, inget bloggande, här är några länkar till vindkraftssidor istället
Föreningen för småskalig vindkraft
Föreningen Svenskt landskapsskydd
Vildmarkens blog
Artikel i journalisten

December 31, 2010

Gott Nytt Vindkraftsutbyggnadsfritt År

Filed under: Allmänt trams,Politik och samhälle,Vindkraft — ylva @ 19:07

Jag har visst haft min sedvanliga julsvacka i bloggandet. Vet inte varför det alltid blir så. Jag är inte den som har massa plikter kring julen direkt utan är hemma och slappar. Fast jag håller mig inte riktigt lika uppdaterad som vanligt om vad som händer i världen. Det är mycket man missar om man bara lyssnar på ekonyheterna.
Nu är ju tiden för återblickar på året som gått, själv minns jag inte om saker hände för fyra månader eller fyra år sedan och låter mig gärna påminnas om vad som hänt 2010.
Som Eyafjallajökuls välsignelser, vulkanen som stoppade flygtrafiken. Jag tänkte på den idag när jag tog en liten skidtur här hemma i skogen och stannade upp för att lyssna på den totala tystnaden, den där som nästan värker i öronen. Naturligtvis bröts den av dånet från ett flygplan, under min korta tur hörde jag det där förbannade oljudet flera gånger och kanske missade jag att notera det någon gång också för att man är så van vid det. I våras däremot, då njöt jag av att det var ovanligt tyst från himmelen.

Någon tystnad att njuta av får aldrig offren för vindkraftsterrorn uppleva, det finns det många vittnesmål om. I dagens DN skriver konstnären Lars Jonsson och filmaren Jan Troell om vindkraften ur ett landskaps- och naturskyddsperspektiv. De får sagt en hel del bra saker, som att tala om att statens “forskningsprogram” Vindval inte är annat än oseriös statlig propaganda. “I glättiga broschyrer illustrerade med fotografier av kvinnor och barn serveras påståenden som ”vindkraftsetableringars negativa effekter på miljön har hittills visat sig vara små och få jämfört med effekterna från andra verksamheter”. Vindval är knappast att betrakta som ett forskningsprogram utan snarare ett politiskt instrument för att kratta manegen för vindkraften.”
Jonsson och Troell fokuserar på några få av alla vindkraftens gigantiska problem.
“Om vindkraften skall byggas ut i den takt och i den omfattning som regeringen bestämt, kräver detta mycket stor omsorg om lokalisering och hänsyn till naturvärden och människors hälsa och miljö.”
Sant så, men den ska inte, får inte, byggas ut. Det finns ingen lokalisering som är försvarbar. Inte i människors närhet, som är huvudtemat i artikeln, men inte heller i obebodda trakter. Vår vildmark är en omistlig tillgång. Skadorna från vindkraftsbyggen är irreparabla.
Tyvärr är den nuvarande politiska korrektheten sådan att ingen som vill tas på allvar törs säga som det är – storskalig vindkraft är åt helvete ur alla aspekter.
Några snabba blandade exempel, förhoppningsvis får jag tid att motivera och länka m.m. vid ett senare tillfälle.
De enorma subventioner som gör vindkraften “lönsam” betalas av Sveriges medborgare och går huvudsakligen till utländska riskkapitalister. Det är ekonomiskt vansinne både nationellt och privatekonomiskt.
Vattenkraften måste byggas ut kraftigt för att leverera den reglerkraft som krävs för att jämna ut den instabila vindkraften.
Inverkan på landskapsbilden. De snurror som planeras är 150-200 meter höga och kommer sättas på varenda höjd i skogslandskapet.
Många människor kommer må fruktansvärt dåligt av det, naturturism blir omöjlig.
Obotliga sår i landskapet. För att transportera verken med sina enorma propellrar krävs i princip en rak “motorväg” genom landskapet för varje snurra. De gigantiska lyftkranar som krävs för uppsättningen tar sig inte fram på några kostigar de heller. Varje fundament görs av uppåt 700 ton betong. För “återställande” av platsen avsätter man en löjlig summa som inte täcker en tiondel av vad det kostar att ta dit kranen igen.
Bullret är outhärdligt för människan, vad det gör med djuren är det ingen som vet.
Det är livsfarligt att vistas i närheten, vintertid lossar stora isklumpar, även hela propellerblad har lossat vid flera tillfällen.
Det blir omöjligt att bedriva jakt bland vindsnurrorna.
Rovfåglar och fladdermöss massdödas av vindkraftverken.

Jag orkar inte skriva mer, då bryter jag ihop så här på årets sista dag vid blotta tanken på det här eländet.

En person är dock glad över mammas politiska vansinnessatsning.
Just det, Maud Olofssons son tjänar storkovan.

Nåja, Gott Nytt Vindkraftsutbyggnadsfritt År önskas ni alla.
Och vill ni hellre bli deppiga så titta här:

September 10, 2010

Den stora (inter)nationella lögnen 1

Filed under: Skogen,Vindkraft — ylva @ 18:13

Jag har länge tänkt skriva om den Gigantiska Nationallögnen, vindkraftens förträfflighet, men det är bara för mycket, för stort, för fördjävligt, så jag undrar om jag någonsin kan göra det. Nu hade jag suttit och letat fram lite länkar och skickat till en kompis och kom på att varför inte lägga ut dem här också, trots att inte någon kommer läsa dem.
Ja, ja, det här ämnet gör mig deppig.

Kraftindustrin vädrar morgonluft, snart ska inte några fåniga naturmuppar komma och prata om fiskar, bygg ut vattenkraften bara. Att detta blir följden av den “miljövänliga” vindkraften är inte alla som vet. “Regeringen tycks fortfarande blunda för vattenkraftens framtida roll som möjliggörare för mer vindkraft” Faktum är att regeringen och nästan alla andra kniper ihop ögonen så hårt när det gäller vindkrat att det tycks ha skadat deras hjärnor.

Svenskt landskapsskydd har gjort den här sammanställningen

Kungliga vetenskapsakademien, missa inte att hela dokumenten finns att läsa som pdf.

Ni förstår att de blev påhoppade efter sitt första uttalande när de är tvugna att gå ut och särskilt publicera underlaget, inte minst av SNF som ju inte är så intresserade av natur nu för tiden, notera kommentarerna.

Kåberger på energimyndigheten var rasande. Observera hans uttalande: “KVA får forskningspengar av oss och så gör man en sådan undermålig utredning, säger en upprörd Tomas Kåberger” Den forskning som inte lyder och levererar beställda slutledningar ska alltså inte få pengar.

Debatt i Svd, först kritik av vindkraften
Så ett delvis obegripligt försvar från de som ska sno av oss pengar och liv
och slutreplik

Powered by WordPress