Smutsigtmjöl

July 22, 2011

Den förbannade rädslan

Filed under: Kontrollsamhället,Politik och samhälle — ylva @ 19:15

Dagens tragedier i Oslo kommer att leda till krav på ökad kontroll, bevakning och övervakning men man kan inte köpa sig trygghet genom att ta ifrån människorna frihet
Norge är ett av de länder som övervakar sitt folk mest, de får samma betyg som Sverige i Privacy Internationals ranking. Men övervakning leder inte till tryggare samhällen, tvärtom.
När du vrider om nyckeln och låser om dig i ditt hem så skapar du inte trygghet, i stället gör du dig en liten aning räddare.
Terrorismens mål är inte att döda utan att skapa rädsla och våra samhällen svarar som förväntat, med en rädsla som leder till mer och mer kontroll. Vi har samhällen som till för bara några årtionden sedan skulle betraktats som helt omänskliga. Samhällen där människor medvetet eller omedvetet mår sämre och sämre och trots försöken till ökad trygghet, blir räddare och räddare.
Vi är inne i en ond cirkel och idag är jag pessimistisk, det kommer att bli värre innan det blir bättre.

32 Comments »

  1. […] en följd av den norske massmördarens dåd blir ökad övervakning och en hårdare stat var min första tanke. Den uppfattningen har jag inte ändrat men tvingas tyvärr också inse att det i alla läger nu […]

    Pingback by Smutsigtmjöl - Nu ska vi vara rädda för våra egna åsikter — July 31, 2011 @ 19:31

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress