Smutsigtmjöl

October 28, 2011

“Tystnadens konformism”

Filed under: Politik och samhälle,Uncategorized,Vindkraft — ylva @ 20:12

Håller den värld jag lever i på att bli allt mer vansinnig i en accelererande hastighet, eller är det bara jag som blivit mer samhällsengagerad på gamla dar? Men man ska ju bli lugnare och mer liknöjd vartefter man åldras så sanningen är kanske att det faktiskt håller på att barka käpprätt åt helsike.

En av de värsta politiska dårskaperna är den storskaliga utbyggnaden av vindkraft. Och en av de värsta mänskliga svagheterna är lättleddheten, som i det här fallet får massan att hylla den som något “klimatvänligt” och bra.
Nu har det kommit en rapport om vindkraft från Timbro. Ni vet Timbro, de vars namn får alla (inklusive mig?) att ta fram stämpeln med texten “Varning, kapitalistextremister!” för att sedan överlägset kunna strunta i vad som är sant och ej.
Rapporten heter “Svensk vindkraft – 215 miljarder senare” är skriven av statsvetaren och opinionsanalytikern Per Nilsson och har mötts av upprörda rallarsvingar från vindkraftsindustrin och en del politiker.
Man kan ju undra varför varför Timbro skulle skriva en rapport som bara är gjord efter förutfattad motvilja mot vindkraften, det verkar lite märkligt. De som påstår detta har dock själva alla något att vinna, stora pengar eller prestige, på utbyggnaden.
Kritikerna använder debattknep som att ifrågasätta rapportförfattarens kompetens och hugger på sådant som att rapporten talar om ett utbyggnadsmål på 30 TWH

“Men läser man vad som faktiskt står i regeringens energiöverenskommelse så framgår det att siffran om 30 TWh inte alls handlar om ett utbyggnadsmål utan i stället om ett planeringsmål,….”

Sic!
Man klagar också på de siffror Per Nilsson har tagit fram för kostnaden, 215 miljarder, att han delvis har hämtat dem från vindkraftsmotståndares beräkningar och att han inte har räknat ut dem själv. Detta trots att han först avfärdats som inkompetent. Ingen kommer dock med några andra klara siffror utan påstår att elpriserna kommer bli billigare och därmed minska kostnaderna. Varför elpriserna skulle sjunka genom att producera kraft som vi måste betala dyra elcertifikat för förklaras inte.

Rapportens påpekande om den oerhört allvarliga konsekvensen att vattenkraften måste byggas ut kraftigt bara för att hålla med reglerkraft till den opålitliga vindkraften har vindkraftsförespråkarna inte alls bemött vad jag kunnat se, av uppenbara skäl.
Ett seminarium där rapporten presenteras och diskuteras finns att se här. Per Nilsson pekar på att vi inte behöver mer el i Sverige och svarar på frågan om vad han tror kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser med att det är bättre att spara energi, effektivisera och utveckla nya fordon
Som en äkta hederlig gammal miljöpartist 😀
Timbro har också skrivit en debattartikel på Brännpunkt. Där nämner man inte ens den enorma naturförstörelse som blir följden av storskalig vindkraft, eller konsekvenserna för enskilda människors hälsa och välbefinnande. Jag hoppas att dessa aspekter tas upp i rapporten som jag inte hunnit läsa ännu.
Att utbyggnaden ska ske i norra Sverige där det finns färre och mer lättöverkörda människor, för i stället med sig problemet att transportera strömmen dit där den ska användas. Det finns en enorm flaskhals i södra Norrland.
Projektet är vansinnigt från början till slut, något som naturligtvis en väldig massa människor på höga samhällspositioner är väl medvetna om. En väl insatt person kallade detta för “Tystnadens konformism”, ingen säger något, man är rädd om sin position.
Själv tycker jag att den slitna och ofta felaktiga jämförelsen med “Kejsarens nya kläder” är på sin plats. Alla ser att vindkraften är naken men ingen säger något ty då kan folk tro att man är oduglig till sitt ämbete.

2 Comments »

  1. Det är alltid lika intressant hur man kan vinkla det till att Olje, Kol och Gaslobbyn är den lille, lille David som slåss mot den store starke Goliath som vindkraften utgör, trots att de resurser den tidigare har och lägger ner på sin propaganda är hundrafaldigt större. Men vissa saker är kanske svårare att ifrågasätta än andra…

    Comment by Ingenjören — October 31, 2011 @ 11:48

  2. Suck! Så i stället för att sätta sig in i problemet spottar man ur sig lite gott-och ont- floskler.
    För de tänkande människor som eventuellt är intresserade så har fossila bränslen ingenting alls med svensk vindkraft att göra. I ex.vis Tyskland och Danmark som får sin el från olja, kol och gas kan till en viss del dessa drygas ut med vindkraft samtidigt som de är bra kraftkällor för att reglera vindkraften. I Sverige har vi vår el från kärnkraft och vattenkraft. Kärnkraft fungerar inte som reglerkraft för vinkraftverken men det gör vattenkraften. Och för att reglera vindkraften måste vi tömma vattenmagasinen på sommaren så på vintern när elen behövs får vi importera el, från kolkraftverk i Tyskland t.ex. Det är ett obestritt faktum att för att kunna ha så storskalig vindkraft som planeras måste vi bygga ut vattenkraften, adjöss med de sista älvarna. Till ingen nytta alls alltså eftersom den kraft vi, när det blåser, kan ersätta med vinden redan är ren. Notera att ingen av de “gröna” vindkraftsförespråkarna eller industrin på minsta sätt bemöter eller förklarar detta faktum.

    Comment by ylva — October 31, 2011 @ 23:09

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress