Smutsigtmjöl

December 2, 2011

Som man bäddar får man ligga

Filed under: Kontrollsamhället,Politik och samhälle — ylva @ 20:40

I dag går sex mediechefer gemensamt ut i en debattartikel i DN och uttrycker sin oro över att politikerna beskär yttrandefriheten.
Det är så dags att börja bekymra sig om det nu. Svensk media har länge ägnat sig åt en strikt självcensur där för makten obekväma fakta och åsikter diskret plockats bort från världsbilden.
En av undertecknarna är Mats Svegfors, chef på Sveriges Radio och som sådan ytterst ansvarig för censur av, bland mycket annat, en krönika om den Svenska skogen. En annan är Erik Fichtelius, han som underdånigt följde Göran Persson för en “dokumentär”.

Medierna har en oerhörd makt. Det hade till exempel varit möjligt för dem att stoppa FRA- Ipred- och tittförbudslagar. Men så länge det var vanligt folk som fick sina rättigheter beskurna protesterade man inte. Eller som de själva uttrycker det, de har haft en “samsyn” med den politiska makten.
Vad är det jag har sagt om samsyn, det är så här det går då.

2 Comments »

 1. Du har nog inte fattat poängen.

  Media är ett kommersiellt medium och är vinstdrivande. De väljer själva vad de vill rapportera om. Det är det som är själva andemeningen i både åsiktsfrihet och tryckfrihet. Du kan också fritt uttrycka dig, det är ingen skillnad på företag, journalister och indvider i det avseendet.

  Här handlar det om att politikerna börjat tappa greppet om denna grundläggande frihet och vill stifta lagar som inskränker fri- och rättigheter som tidigare generationer kämpat sig till.

  Det gäller att hålla isär vad man tycker om media och vad politiker vill göra för att kontrollera media. Det är två helt olika saker.

  Jag är tränad journalist men ingen vän av traditionella media. Men här har de rätt, utan förbehåll.

  Comment by Jens — December 3, 2011 @ 05:35

 2. “Här handlar det om att politikerna börjat tappa greppet om denna grundläggande frihet och vill stifta lagar som inskränker fri- och rättigheter som tidigare generationer kämpat sig till.”

  Precis, här är vi helt överens och visst har de rätt i vad de skriver i artikeln, men det är du som inte har fattat min poäng. Om media hade brytt sig om detta i ett mycket tidigare skede så skulle politikerna inte ha kunnat driva igenom inskränkningar i yttrandefriheten.
  Traditionella media har upplevt utvecklingen av internet som ett hot mot deras ställning. Är det därför som man inte brytt sig om den smygande utvecklingen mot ett åsiktsförtryckt kontrollsamhälle? Under den långa socialdemokratiska maktperioden upplevdes media som “vänstervridna”, nu kan vi konstatera att de snarare är “maktvridna”.
  Att säga att de själva väljer vad de vill rapportera är en sanning med modifikation och om du anser att deras huvudsakliga uppgift är att skapa vinster så har du i alla fall gjort min dag lite deppigare.

  Comment by ylva — December 3, 2011 @ 11:38

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress