Smutsigtmjöl

May 1, 2012

Nu börjar det likna något

Filed under: Politik och samhälle,Skogen,Uncategorized — ylva @ 10:58

I går ondgjorde jag mig över att skogsdebatten fördes på kultursidorna. I dag fortsätter Zarembas artikelserie om skogen i DN, fortfarande på kultursidan men stort upplagd på webbtidningens förstasida och i dag är den dessutom riktigt riktigt bra!

Under samma år inkom cirka 67.000 anmälningar om avverkning till Skogsstyrelsen. Åtta av dem, kring 0,1 promille, villkorades av myndigheten med krav på hänsyn till människa eller landskap. Vilket ändå var ett framsteg. År 2006 var siffran noll. Det året kunde ingen skogsägare bryta mot lagen, hur han än bar sig åt.

Hade detta varit för ett antal år sedan, innan jag blev en cynisk åldring som på goda grunder helt förlorat tilltron till det svenska samhället så skulle jag nu, lätt om hjärtat, ha sjungit och jublat. Äntligen! Nu kommer sanningen fram till folket, nu blir det förändring ty allt som behövs är ju kunskap.

”Jag får sparken om mitt namn kommer ut”, säger en mellanchef på Skogsstyrelsen. ”Vi är många här som är djupt frustrerade, men det anses illojalt att tala ut.” Han säger att varje gång skogskonsulenterna försöker skärpa sin tillsyn kommer order från departementet att låta bli.”

Inte ens det faktum att folk ändå verkar uppröras och bry sig kommer leda till någon ändring. För regeringens (liksom säkert även alternativa regeringars) syn är det Eskil Erlandsson uttrycker.

”Jag föreställer mig att någon äger marken”, svarar Erlandsson. ”Av äganderätten följer förfoganderätten.”

Ändå pyr långt, långt nere i djupet av min mörka själ ett litet hopp. Tänk om……..

83 Comments »

 1. Tyvärr Ylva kommer du aldrig att få fatt i den sanning du eftersöker i Zarembas artiklar.

  Han skapar en polariserad debatt mellan ‘naturälskande allmänheten’ mot ‘skogsägare’ när debatten borde drivas om storbolagens ekonomiska vinstintressen och småbrukarnas långsiktiga skogsbruk/vård. Småbrukare har ett egenintresse i att sköta skogen hållbart och föra den vidare till sina barnbarn – och därmed övriga samhället. Storbolagen driver skogen enbart med ett ekonomiskt vinstintresse.

  Hur ska den svenska framtida skogen skötas – demokratiskt eller ej? Där borde debatten ligga, inte i kalhyggets vara eller inte vara – det är okunnigt.

  Comment by Mjölbagge — May 1, 2012 @ 14:03

 2. Återigen, på vilket vis “polariserar” journalisten mot småbrukare? Det finns sådana av alla sorter, en del tycks ha sämre samvete än andra. Detta är inte en kalhyggesbruksdebatt utan en om en statligt sanktionerad skogsskövling utan återvändo.

  Comment by ylva — May 1, 2012 @ 16:12

 3. Jag sa att “Han skapar en polariserad debatt..”

  Och det gör han tex genom att inte visa hur det hållbara skogsbruk genomförs, och genom att inte intervjua skogsbrukare som arbetar med detta. Visst är det en journalistsisk rättighet att spetsa till debatten, men hamnar du rätt? Nu blev det en kalhyggesdebatt där allt skogsbruk är lika med skogsskövling. Jag tror inte det var det Zaremba ville, men det var det det blev – dvs okunnigt.

  Läs kommentarerna till artiklarna!

  Comment by Mjölbagge — May 1, 2012 @ 19:50

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress