Smutsigtmjöl

January 18, 2013

Det är illa ställt

Filed under: Allmänt trams — ylva @ 20:53

I Bergslagskommunerna får man snåla in på allt, som vattenfast färg till exempel.

1 Comment »

  1. He he 🙂

    Comment by kokospelle — January 20, 2013 @ 16:39

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress