Smutsigtmjöl

August 21, 2013

Björnjakten olaglig i två län

Filed under: Jägarmaffian,Rovdjur — ylva @ 23:32

I dag börjar björnjakten.
Ja så har det blivit, “Björnjakten” – så där lite självklart precis som “Älgjakten”. Särskilt självklar är den dock inte och det finns många konstigheter med den.
Till exempel att man jagar björn i Värmland. Värmland har ingen reproducerande björnstam. Där finns så vitt man vet bara några unga hanbjörnar som vandrar in från Dalarna ibland. Med hjälp av DNA analys och spillningsinventering har man kunnat identifiera fem (!) björnar. Den siffran kommer sedan räknas upp av forskare till en uppskattad stam och det är väl gott och väl i Dalarna och Gävleborg som också ingick i inventeringen. På fem björnar blir det löjligt, och det är inte ens gjort ännu. Det finns så vitt jag vet inte heller någon förvaltningsplan eller miniminivå för en björnstam i Värmland.
I NWT kallas björnjakten hårt arbete och inte ett kritiskt ord. Radio Värmland har i alla fall en reporter som är klok nog att inte förstå varför man jag ar björn i Värmland.
Det är den uttalade politiska meningen att björnstammen ska sprida sig söderut och få återta sitt naturliga utbredningsområde, hur det nu ska gå till om man nödvändigtvis ska skjuta av de få björnar som kommer in i norra Värmland.
Björnar sprider sig geografiskt ganska långsamt. Honorna håller sig helst i närheten av det område de växt upp i och vandrar sällan iväg på långturer utan anledning. Och det är ju honorna som gör en “björnstam”.
Hanbjörnar däremot går långa sträckor för att “ragga brudar” och träffar de på en hona som redan har ungar så försöker de döda dessa. Om det nu mot förmodan ändå finns en föryngring i Värmland och man skjuter den björnhane som är pappa, (eller tror att han är det, björnhonor är lite listiga där) ger man plats för nya hanar som dödar ungarna. Dessutom riskerar ju naturligtvis även en björnhona att skjutas och då har man tagit ett stort steg bakåt. Även björnhonor med ungar skjuts. Utan påföljder fast det är olagligt.
Hur kommer det sig då att man jagar björn i Värmland sedan många år, utan björnstam?
Det korta svaret – för att jägarorganisationerna vill det. I Sverige är det nämligen detta udda intresse som styr hela faunapolitiken, av tradition.
“Tradition” finns också med i det lite längre svaret. De län som har en fast föryngrande björnstam, det vill säga att det fötts ungar i länet under de tre senaste åren, har rätt att besluta om skyddsjakt och licensjakt på björn. Eftersom så inte är fallet i Värmland så är det Naturvårdsverket som tar beslut om jakt där. Och sedan år 2003 har man varje år gett tillstånd att skjuta två björnar.
För några år sedan, på den tid Naturvårdsverket tog dessa beslut för alla länen, ringde jag till dem och frågade varför. Lite skamset upplystes jag om att de hade råkat få det en gång och sedan hade det rullat på, av tradition. När rovdjursförvaltningen organiserades om för några år sedan trodde jag naturligtvis att “traditionen” med björnjakt i ett län utan björnstam skulle vara ett minne blott. Men nej, Naturvårdsverket envisas med att man måste få tillstånd att döda två björnar i Värmland om man lyckas hitta några.
Så jag ringde och frågade igen i år. Först länsstyrelsen som slog ifrån sig med bägge händerna – det var Naturvårdsverket som bestämde. Så jag ringde dit med min undran. Vad är motiveringen till att skjuta björn i Värmland?
-Jo, sa avdelningsdirektören, det har kommit in önskemål om det.
-Från vilka då?
-Länsstyrelsen (!) och jägarorganisationer.
Under en stunds tjatande på denne tjänsteman fick jag ur honom att orsaken till jakten är just tradition, -Det är tradition att vi gör så och vi anser att det inte kan skada björnstammen att skjuta två stycken. Och så slutklämmen, det ultimata skälet till jakt.
-I Sverige jagar vi allt jaktbart vilt!
Det är precis samma sak som en funktionär från Jägareförbundet väste åt mig när jag frågade varför de jagade lodjur. – Jag jagar alla djur, de ingår i det ekologiska systemet och då ska de jagas! Själv tror jag hon behöver en lektion i ekologi.
Och Sverige behöver en viltförvaltning som inte styrs av jägarmaffian.
Egentligen är björnen ett strikt fredat djur enligt EU:s art och habitatdirektiv men man får göra vissa undantag. Att tillfredställa jaktlusten hos några få machoidioter, de som diplomatiskt benämns “riktigt björnintresserade” jägare med att ge licensjakt på en ickeexisterande björnstam är inte ett giltigt skäl. Det strider totalt mot de svenska förordningarna också. Att Naturvårdsverket har möjlighet att bevilja jakt i län utan reproducerande stammar är för att man ska kunna ha skyddsjakt på enskilda individer, inget annat.
Men nu när det är så här så kan man ju undra varför det inte är björnjakt i Örebro län, där finns också ett par björnar. Och i Stockholms län finns en väldigt fast stam. En gammal hanbjörn som hållit till i Norrtäljetrakten i många år. Ut och skjut för f-n!”
Även i Dalarna är björnjakten olaglig enligt länsstyrelsen själv. De har nämligen beslutat att 2013 års björnjakt får börja den 21 augusti 2012.

871 Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress