Smutsigtmjöl

July 13, 2014

Blåbär blåvingar och blåst…

Filed under: Allmänt trams,Rovdjur,Skogen — ylva @ 18:55

…kan det bli bättre än att se spåret efter en varg som nyss har korsat skogsvägen, upptäcka att där finns gott om blåbär och plocka dessa medan blåvingarna fladdrar i ljungen och blåsten håller bromsarna borta?
Blåvingar
Nej, det kan det inte.

182 Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress